Universums mörka materia: en berättelse i fyra delar

Universums mörka materia: en berättelse i fyra delar
2017 Event | 2017 | Department of Physics and Astronomy, Uppsala University | Biskopsgatan 3 753 10 Uppsala Sweden |

Event Overview

Department of Physics and Astronomy, Uppsala University

Träffa experterna från Uppsala Universitet som, i fyra korta föredrag, berättar om historien bakom uptäckten av mörk materia och vad man vet och inte vet av denna underliga del av universum
Talare:
Martin Sahlén, Ulf Danielsson, Carlos de los Heros, Richard Brenner

Department of Physics and Astronomy, Uppsala University

About Department of Physics and Astronomy, Uppsala University

Forskningen inom fysik och astronomi vid Uppsala universitet berör allt från det ofattbart lilla till det stora. Forskningen bedrivs inom energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och inom grundläggande fysik. Vi har grupper som deltar i IceCube neutrinoteleskop och i ATLAS detektorn, samt experter i teoretisk och observationell kosmologi.

Organizer contact information

Email: cph@physics.uu.se

 

When & Where

  • Oct 30, 2017
  • 19:00 - 21:00
  • Location: Universitetshuset, Sal X

    Biskopsgatan 3 753 10 Uppsala Sweden.

Organizer Social

Share This Event